Výzva HZS Kraje Vysočina majitelům lesů

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina žádá občany, aby pokud možno omezili pálení klestí ve svých lesích. HZS Kraje Vysočina se v posledních týdnech hromadí výjezdy k pálení klestí po sanaci kůrovcové kalamity. Tyto zbytečné výjezdy komplikují dnes již tak složitou práci hasičů…

Doporučují klestí posbírat na hromady v pruzích po obvodu holiny (záleží na velikosti plochy). S konkrétními dotazy se případně obracejte na odborného lesního hospodáře.