Vyhlášení nouzového stavu a další opatření přijatá k zabránění šíření koronaviru

Vláda vyhlašuje pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví  v souvislosti s  prokázáním  výskytu koronaviru  SARS CoV-2 nouzový  stav od 14.00  hodin dne  12. března 2020 na dobu 30 dnů                                                            .

Nouzovy stav

Msmt informace k nouzovému stavu

Krizove opatreni