Sběr nebezpečného odpadu

Svoz nebezpečných odpadů v obci proběhne v sobotu 23. května 2020 od 9:30do 9:45 hodin na návsi. Mezi odebírané odpady patří staré automobilové akumulátory, nádoby a štětce se zbytky barev, zbytky chemikálií, staré léky, bateriové monočlánky všech druhů, zářivky, výbojky, staré motorové oleje a maziva, olejové filtry, mořidla, spreje atd. Proběhne též odběr starých elektrospotřebičů (např. lednice, televize…).

Upozorňujeme, že není možné v rámci tohoto svozu odebírat eternit a dehtovou lepenku.

Žádáme občany, aby odpad nosili až v době sběru a předávali ho osádce vozů.