Památky

KULTURNÍ PAMÁTKY OBCE

Na území obce se nachází dvě kulturní památky, zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR – kaple Panny Marie a kamenná socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1733. Dále se na území obce nacházejí rovněž některé další památkově hodnotné objekty, které jsou zařazeny mezi památky místního významu – pomník padlým v 1. světové válce, pět kamenných křížů a jeden litinový.Kulturní památky, zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR

 

KAPLE PANNY MARIE

Dominantu návsi představuje kaple Panny Marie, zajímavá zvláště pěkně tvořenou vížkou. Původně zvonička, která je asi z polovice 19. století. Počátkem 20. století byla pokryta střecha i vížka plechem. V roce 1996 byla tato kaple kompletně zrekonstruovaná a pro opravenou kapličku byl pořízen i nový zvon, který váží 120 kg. Odlila jej zvonařská firma paní Ditrichové z Brodku u Přerova. Tesařské práce prováděl tesařský mistr Jan Polnický z Nové Vsi u Nového Města na Moravě.

kaple Panny Marie

 

KAMENNÁ SOCHA SV. JANA NEPOMUCKÉHO

 

Kamenná socha sv. Jana Nepomuckého

 

Památky místního významu

 

POMNÍK PADLÝM V 1. SVĚTOVÉ VÁLCE

 

Pomník padlým v 1. světové válce

 

Věnovala padlým vojínům Republ. Strana čsl. Venkova

Seznam padlých vojínů:
Materna Ant., Škapa Jos., Tobiáš Fr., Škapa Vin., Tlustoš Jan, Materna Jan, Sláma Jan, Pavelec Jos., Tomek Jan, Beneš Jos.

 

VELKÝ KAMENNÝ KŘÍŽ

Kříž v horní části návsi.
Vysoký kamenný kříž bez podstavce, s jetelovým zakončením ramen. Na dříku je obvyklý ozdobný lem a pod ním naznačený rámeček s rohy sraženými do obloučků a vytesaným letopočtem 1831. Otvory v ramenech a dříku naznačují, že původní korpus Krista byl namalovaný na plechu.
Na fotografii je stav z dubna 2005.

Velký kamenný kříž
foto.: ing. Vladimír Křenek

 

KŘÍŽ U SILNICE DO LHOTKY

Kříž u silnice do Lhotky, asi 100 m za samotou, která patří k obci.
Kamenný kříž s jetelovými konci ramen stojící na jednoduchém podstavci. Ten je členěn žlábkem na dolní část hranolovou a horní část ve tvaru komolého jehlanu s mírně prohnutými stěnami. Na horní římse je pak postaven dřík s nízko umístěným plastickým lemem a reliéfním rámečkem s letopočtem 1877 pod ním. Plastika Krista i praporec na horním rameni kříže budou asi původní. Dva otvory na čelní ploše spodní části podstavce napovídají, že zde mohla být deska s textem.
Na fotografii je stav z října 2004.

Kříž u silnice do Lhotky
foto.: ing. Vladimír Křenek

 

VYSOKÝ KAMENNÝ KŘÍŽ BEZ PODSTAVCE

Kříž v poli, asi 300 m jihozápadně od obce.
Vysoký kamenný kříž bez podstavce, s jetelovým zakončením ramen, má pod ozdobným lemem ve spodní části dříku naznačený rámeček s letopočtem 1852. Pod rámečkem je zřetelně patrná nevelká mělká nika. Podle otvorů v ramenech kříže lze soudit, že původní tělo Krista nebylo plastické, ale jen namalované na plechu. V současnosti je kříž prázdný.
Na fotografii je stav z března 2005

Vysoký kamenný kříž bez podstavce
foto.: ing. Vladimír Křenek

 

KAMENNÝ KŘÍŽ NA JEDNODUŠE TVAROVANÉM PODSTAVCI

Kříž západně od obce, nedaleko Černého rybníka.
Kamenný kříž na jednoduše tvarovaném podstavci, stojící mezi dvěma stromy. Korpus Krista i praporec na horním rameni kříže jsou asi původní. Ve spodní třetině dříku je plastický lem a pod ním mírně reliéfní rámeček s letopočtem 1878. Kolem kříže vedla původní cesta z Vysokého do Zámku Zďáru, jejíž pozůstatky jsou v terénu ještě patrné.
Na fotografii je stav z března 2005.

Kamenný kříž na jednodušše tvarovaném podstavci
foto.: ing. Vladimír Křenek

 

KŘÍŽ U SILNICE ZE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

Kříž u silnice ze Žďáru n/S do Vysokého, asi v polovině vzdálenosti.
Mramorový podstavec s křížem ze stejného kamene, připomínající tvarem pomník na hrob. Na podstavci je nápis: „Pochválen buď Pán Jem Kristus“. Vedle leží opracovaný kámen, který by mohl být soklem nějakého původního kříže. Na mapě z počátku 20. stol. ale ještě není zakreslen. Kříž nechala postavit rodina Pavelcova z Vysokého, důvod ani letopočet už nikdo nezná.
Na fotografii je stav z dubna 2005.

Kříž u silnice ze Žďáru nad Sázavou
foto.: ing. Vladimír Křenek

 

LITINOVÝ KŘÍŽ NA MOHUTNÉM PODSTAVCI

Kříž u silnice mezi Vysokým a Počítkami.
Litinový kříž na mohutném jednoduše členěném kamenném podstavci stojící ve vy¬výšené poloze nad silnicí. Kříž je bohatě plasticky tvarovaný, včetně oválné kartuše bez čitelného nápisu. Pata dříku s gotizujícími ozdobnými prvky je doplněna postavou symbolizující víru. Plastika Krista se zdá být původní. Kříž není datován a je znám jako „Tobiášův“.
Na fotografii je stav z října 2004

Litinový kříž na mohutném podstavci
foto.: ing. Vladimír Křenek