Oznámení OÚ

Vážení spoluobčané

Od 1. dubna 2020 dojde ke změně četnosti svozu komunálního odpadu. Svoz bude probíhat 1 x za 14 dní, vždy v pondělí v sudém kalendářním týdnu. Nejbližší svoz proběhne ještě v pondělí 30. března, další až 13. dubna.

První svoz bioodpadu v letošním roce proběhne ve středu 15.dubna a následně 1x za 14 dnů.