↑ Return to Obecní úřad

Print this Stránka

Vyhlášky a nařízení

Vyhlášky a nařízení

Vyhlášky a nařízení

Obecně závazná vyhláška obce Vysoké č. 1/2011 o místním poplatku ze psů
– ke stažení – vyhláška

Obecně závazná vyhláška obce Vysoké č. 2/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
– ke stažení – vyhláška

Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt
– ke stažení – vyhláška

Obecně závazná vyhláška č. 4/2011 o místním poplatku z ubytovací kapacity
– ke stažení – vyhláška

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Vysoké
– ke stažení – vyhláška

Permanent link to this article: http://obecvysoke.cz/wordpress/obecni-urad/vyhlasky-a-narizeni/