Vyhlášky a nařízení

Vyhlášky a nařízení

Vyhlášky a nařízení

Obecně závazná vyhláška obce Vysoké  o místním poplatku ze psů
– ke stažení – OZV č. 2-2019 poplatek ze psů

Obecně závazná vyhláška obce Vysoké  o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – ke stažení –  OZV č. 1-2019 poplatek za odpad

Obecně závazná vyhláška  o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Vysoké – ke stažení – Obecně závazná vyhláška č.2 2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Vysoké