Vyhlášky a nařízení

Vyhlášky a nařízení

Vyhlášky a nařízení

Obecně závazná vyhláška obce Vysoké  o místním poplatku ze psů
– ke stažení – vyhláška

Obecně závazná vyhláška obce Vysoké  o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
– ke stažení – vyhláška

Obecně závazná vyhláška  o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt
– ke stažení – vyhláška

Obecně závazná vyhláška  o místním poplatku z ubytovací kapacity
– ke stažení – vyhláška

Obecně závazná vyhláška  o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Vysoké