Povinné informace

Povinné informace – dle zákona č.106/1999 Sb.

1. Oficiální název
Vysoké

2. Důvod a způsob založení
V současnosti je Vysoké základním územním samosprávným celkem v souladu s čl. 99 zákona č. 1/1993 Sb., Ústava ČR.
Vznik a zánik obcí je v současném správním řádu ČR upraven zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích.
O Obec Vysoké je spravována zastupitelstvem obce, dalšími orgány obce jsou starosta a obecní úřad. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Starosta: Kadlec Martin
Místostarosta: Šípek Radek
Zastupitelé obce: Ing.Král Pavel, Škapa Jaroslav, Kadlecová Ladislava, Karel Ondráček, Sobotka Petr

4. Kontaktní spojení
Vysoké 34 pošta: Žďár nad Sázavou PSČ: 59101 tel: 566630495 , 723447394 email: e-podatelna@obecvysoke.cz , obecvysoke@tiscali.cz

5. Případné platby můžete poukázat
KB, pobočka Žďár nad Sázavou, učet: 36224751/0100

6. IČO
842397

7. DIČ není

8. Rozpočet v tomto a předchozím roce
Rozpočet v roce 20112012

9. Žádosti o informace
Lze podávat ústně nebo telefonicky na tel. číslech 566630495 , 723447394
Elektronicky – e-podatelna@obecvysoke.cz , obecvysoke@tiscali.cz
Písemně na adresu Obecní úřad Záblatí,.

Obec Vysoké zveřejňuje informace následujícími způsoby:
na úřední desce na internetové úřední desce: www.obecvysoke.cz
na Obecním úřadě Vysoké

10. Příjem žádostí a dalších podání
Podání lze učinit osobně v podatelně OÚ, elektronicky – el. poštou nebo v epodatelně, nebo písemně na adresu: viz bod 4.

11. Opravné prostředky
nejsou

12. Formuláře
Žádné formuláře…

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
Popisy řešení životních situací a jiné postupy naleznete na Portálu veřejné správy ČR

14. Nejdůležitější předpisy – seznam základních právních předpisů vyhlášky(formát .pdf – 80kB)

15. Sazebník úhrad za poskytování informací – dle zákona Obec nemá schválený sazebník, informace tedy poskytuje zdarma.

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
nejsou

17. Seznam organizací
nejsou

© Obec Vysoké – Vytvořeno 2012 – prohlášení o přístupnosti