Obecní úřad

Permanent link to this article: http://obecvysoke.cz/wordpress/obecni-urad/

Hasiči

HASIČSKÉ VZPOMÍNKY JAROSLAVA SÝKORY Narodil jsem se 9. dubna 1906 ve Vysokém blízko Žďáru nad Sázavou v rodině hasiče. A i u mne se potvrdila moudrost našich předků v přísloví, že jablko nepadne daleko od stromu. Tak jsem se stal nejdříve obdivovatelem, pak dorostencem a členem hasičské organizace. A nejen já, ale i má jediná …

Ostatní dokumenty

Jízdní řád autobusů (formát .pdf) Územní plán – Územní plán obce Vysoké / čistopis (formát .doc – 845kB), Územní plán obce Vysoké (formát .pdf – 10,7MB)

Podnikatelé a firmy

Statek Vysoké Rekreační zařízení Vysoké 24 591 01 Vysoké E-mail:info@statek.unas.cz Telefon:420 605 436 080 WWW:www.statek-vysoke.cz

Povinné informace

Povinné informace – dle zákona č.106/1999 Sb. 1. Oficiální název Vysoké 2. Důvod a způsob založení V současnosti je Vysoké základním územním samosprávným celkem v souladu s čl. 99 zákona č. 1/1993 Sb., Ústava ČR. Vznik a zánik obcí je v současném správním řádu ČR upraven zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích. O Obec Vysoké …

Rozpočty obce

 ROZPOČET ROKU 2017 rozpočet na rok 2017 rozpočtový výhled 2018-2021 rozpočtové opatření č. 1 2017 rozpočtové opatření č. 2 2017 rozpočtové opatření č. 3 2017 rozpočtové opatření č. 4 2017 rozpočtové opatření č. 5 2017 rozpočtové opatření č. 6 2017 rozpočtové opatření č. 7 2017 rozpočtové opatření č. 8 2017 rozpočtové opatření č. 9 2017 …

Vyhlášky a nařízení

Vyhlášky a nařízení Vyhlášky a nařízení Obecně závazná vyhláška obce Vysoké  o místním poplatku ze psů – ke stažení – vyhláška Obecně závazná vyhláška obce Vysoké  o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – ke stažení – vyhláška Obecně závazná vyhláška  o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační …

Výroční zprávy

Výroční zprávy o poskytování informací Výroční zpráva 2009 Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva 2011

Zasedání zastupitelstva

Zápis a usnesení z řádného zasedání 2011 Zápis a usnesení z řádného zasedání 1/2011 Zápis a usnesení z řádného zasedání 2/2011 Zápis a usnesení z řádného zasedání 3/2011 Zápis a usnesení z řádného zasedání 4/2011 Zápis a usnesení z řádného zasedání 5/2011 Zápis a usnesení z řádného zasedání 6/2011 Zápis a usnesení z řádného zasedání …

Zastupitelstvo

Zastupitelstvo starosta: Martin Kadlec – starosta@obecvysoke.cz  místostarosta: Radek Šípek členové zastupitelstva: Ing. Pavel Král Ladislava Kadlecová Miroslav Škapa Petr Sobotka Jaroslav Škapa Úřední dny: Středa 17 – 18 hodin   Komise: Kontrolní výbor: Jaroslav Škapa – předseda Miroslav Škapa Petr Sobotka Finanční výbor: Ing. Pavel Král – předseda Miroslav Škapa Petr Sobotka Kontakt: Obec Vysoké Vysoké …

Závěrečný účet obce za rok 2016

Závěrečný účet obce za rok 2016 – ke stažení – Závěrečný účet_obce_Vysoke_za_rok_2016,Zprava