Krizový stav – karanténa

Úřad obce Vysoké na základě usnesení vlády č. 87/2020 doporučuje všem občanům dodržovat všechna vydaná nařízení a opatření k zamezení šíření nemoci způsobené coronavirem. Zejména se doporučuje seniorům, aby pokud možno neopouštěli svoje domovy. Pro naléhavé, nutné případy volejte starostovi městyse tel. č. 723447394

Usnesení vlády ze dne 15.3.2020