Oznámení hejtmana Kraje Vysočina o období déle trvajícího nadměrného sucha

Na území celého kraje platí od pondělního odpoledne 6. dubna až do odvolání zákaz: rozdělávání ohně a odhazování hořících nebo doutnajících předmětů, kouření (s výjimkou elektronických cigaret) v místech níže definovaných, používání pyrotechnických výrobků, používání jiných zdrojů zapálení (např. létající Celý článek Oznámení hejtmana Kraje Vysočina o období déle trvajícího nadměrného sucha